Oostelijk staartblauwtje 1 (Cupido decoloratus)
Hongarije - Oostelijk staartblauwtje 1 (Cupido decoloratus)
Staartblauwtje (Cupido argiades) Oostelijk staartblauwtje 2 (Cupido decoloratus)